Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z leden, 2016

Utopený český král

Obrázek
Je časné ráno 29. srpna roku 1526. Před mladým českým a uherským králem Ludvíkem Jagellonským stojí asi nejtěžší a nejdůležitější úkol jeho života. Na výsledku bitvy, která ho čeká, možná závisí osud celé střední Evropy. Do nitra starého kontinentu se hrne obrovská a skvěle vycvičená turecká armáda. Ludvík musí u Moháče uspět. Je to doslova otázka bytí a nebytí.
Moháč je malé město na jihu Uher, asi 200 kilometrů jižně od Budapešti. Právě zde v bažinatém kraji poblíž dnešních Maďarských hranic s Chorvatskem a Srbskem se utábořila gigantická šedesátitisícová armáda tureckého sultána Sulejmana. Ludvík dělal co mohl, ale přesto má na své straně sotva polovinu mužů.
Skoro nikdo nepomohl
Citelně chybí zemská hotovost Jana Zápolského, který velel osmi tisícům Uhrů a pěti tisícům Chorvatů. Zapomněli se kdesi u Segedínu a nestihli přijet. Papež poslal na ochranu křesťanstva pouze peníze a navíc pod podmínkou, že část z nich bude využita na boj proti reformaci. Nepomohl ani rakouský arcivévoda …