Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z květen, 2018

Nanebevzetí Lary Croft

Obrázek
Někteří fyzici tvrdí, že náš vesmír je nejspíš mírně zakřivený ve čtvrtém rozměru. A kdyby se nám prostor podařilo zakřivit ještě víc, mohla by vzniknout červí díra. Zkratka prostorem, díky které se dá jediným krokem dostat třeba z jedné galaxie do druhé. To je úžasné, ale... COŽE? "Zakřivit vesmír ve čtvrtém rozměru?" To je věta, kterou normální člověk včetně mě dokáže asi těžko pochopit. Co má jako být ten čtvrtý rozměr? Trošku jsem o tom přemýšlel. A tohle je moje zjednodušení. Nejdřív ale musíme začít trochou geometrie: 0D: Nultý rozměr. To je tečka, jeden bod. 1D: Když se jeden bod zkopíruje a tečky jsou dvě, vznikne jejich propojením úsečka. To je první rozměr. 2D: Když se úsečka zkopíruje do dvou rovnoběžek a spojí se stejně dlouhými kolmicemi, vznikne čtverec. To je druhý rozměr. 3D: Když se čtverec zkopíruje a všechny jeho vrcholy se pod úhlem 90 stupňů navzájem spojí, vznikne krychle. To je třetí rozměr. V takovém 3D prostoru se můžeme pohybovat nah