Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z březen, 2006

Matějská pouť 2006

Obrázek
wikimedia.org Váháte, zda jít letos na "slavnou" pražskou Mat ě jskou pouť? Ř íkáte si, že to tam bude zase drahé, narváno a atrakce budou stejn ě  stát za nic? Pak vám snad v rozhodování pomůže tato krati č ká reportáž vid ě ná o č ima oby č ejného návšt ě vníka. Pokusím se vám nastínit letošní ro č ník, poradit na co se vyplatí jít a č emu se naopak vyhnout, aby pom ě r zážitek / cena byl co nejlepší. Takže předn ě  letos je zase o n ě co hlu č n ě ji, koloto č áři túrují své obrovské repro bedny na až samou hranici únosnosti. Zaru č en ě  kamkoli se postavíte, uslyšíte roztříšt ě ný hudební doprovod tak č tyř až p ě ti různých atrakcí hrajících v drtivé v ě tšin ě  takové ty opravdu ohrané "hity" od O-zone, Maroon 5, 50 Centa a podobn ě . Č lov ě k s alespoň č áste č n ě  zachovaným hudebním vkusem, tak musí zatnout zuby a pustit se do davu ostatních návšt ě vníků la č nících po dávkách adrenalinu a zábavy na rozli č ných koloto č ích, houpadlech, au