Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z leden, 2008

P.S. Miluji tě - Příliš mnoho posledních slov

Obrázek
Představte si, že jste mladí, šťastní, máte kopu upřímných ,  vtipných ,  citlivých přtel a partnera, se kterým se přes všechny t ě žkosti žití vroucn ě  milujete. Važte si toho! Možná, že je č as, aby se n ě co pokazilo. Minimáln ě,  pokud máte podezření, že jste ve skute č nosti tragickými hrdiny romantické komedie z hollywoodských dílen ... Č eká vás toho ale ješt ě  víc. Budou vás totiž sledovat davy uplakaných diváků v kinech a ti vás budou chtít vid ě t pořdn ě  trp ě t. Č eká se od vás, že si sáhnete na dno, a že se od n ě j díky svým skv ě lým přtelům odrazíte. Č eká se od vás, že sd ě líte lidem tu pravdu. O co jde v pravé lásce. Ž e ji vyslovíte. A č ím víckrát ji vyslovíte, tím víc budou plakat a tím víc budeme všichni spokojeni. To všechno si představte. Nebo b ě žte na P.S. Miluji t ě  a uvidíte n ě co, co byste si asi stejn ě  představit nedokázali. Gerry (Gerard Butler) a Holly (Hillary Swank) jsou přesn ě  takovým páre č kem. Film P.S. Miluji t ě  režisér