Emil Hácha - Zdrojová rešerše

I. úvod k rešerši

Objektem rešerše je prezident Protektorátu Čechy a Morava Emil Hácha. Vybral jsem si jej z důvodu, že jeho osobnost není příliš známá a nebo je naše povědomí o ní značně zkreslené. Jednotlivé zdroje jsem rozdělil do kategorií- periodických, neperiodických, elektronických, audiovizuálních, institučních a živých zdrojů.

Webové stránky, filmy a rozhlasové pořady jsou označeny hvězdičkami.
5 hvězdiček je nejlepší práce a 1 nejhorší.

I. ročník VOšP, Heuristika a informatika

Vedoucí práce: Ivan Vágner

19.6. 2008, Praha

Kontakt na autora: martin@tyburec.net


II. Periodické zdroje


• Politik, který se obětoval, Zdeněk Vališ, 12.7.2002, radio.cz
• Dobrý čech Emil Hácha - Před 61 lety zemřel prezident, k němuž se
nikdo nezná

• Viktor Šlajchrt, 11.6.2006, Respekt 24/06
• Chcete zničit Prahu? ptal se Göring Háchy, Jan Gazdík, IDNES
15.3.2007

• Emil Hácha u Adolfa Hitlera, Miroslav šiška, časopis Historie
vojenství,
březen 2008, str. 52-54III. Neperiodické zdroje - zdroje jsou setříděny od nejlepšího

k nejhoršímu (nejméně podstatnému)


Emil Hácha : (1938-1945) / Tomáš Pasák Pasák, Tomáš, 1933-1995
V Praze : Rybka, 2007

- monografie, chronologicky mapuje život Emila Háchy v období
1938-1945,
nejlepší dostupná literatura o E.Háchovi

Hodnocení: *****


Prezident v zajetí : (život, činy a kříž Emila Háchy) / Vít Machálek
Machálek, Vít, 1969- Praha : Regulus : Společnost Dr. Emila Háchy,
1998
- biografie, Život, činy a úděl Emila Háchy, shovívavý pohled na život
českého prezidenta

Hodnocení: ****


Causa Emil Hácha / Dušan Tomášek, Robert Kvaček Tomášek, Dušan,
1924- Praha : Themis, 1995
- literatura faktu, Protektorát čechy a Morava, německá okupace,
politický
vývoj, společenský vývoj, 2. světová válka, české země, - výborně
zpracovaná životopisná data

Hodnocení: ****


Pan president k národu : Výbor z projevů pana státního presidenta
Emila Háchy. [II. část] Hácha, Emil, 1872-1945 V Praze : Odbor
Výboru Národního souručenství pro tisk a propagandu, [1941]
- přednášky, výbor z projevů Emila Háchy z doby jeho prezidentství

Hodnocení: ****


Beneš a Hácha : před válkou a po ní / Stanislav Berton
Berton, Stanislav, 1924- Sydney : [vl. n.],
- přednášky, přibližuje Mnichovskou dohodu , zpracovává historicky
rok 1938 z pohledu E.Beneše a E.Háchy

Hodnocení: ***


Dr. Emil Hácha / František Sekanina, Sekanina, František, 1875-1958
V Praze : školní nakladatelství pro čechy a Moravu, 1943
-přednášky, několik myšlenek a manifestačních projevů státního
presidenta dr. Emila Hácha ( S ilustracemi)

Hodnocení: ***


Jihočech Emil Hácha : [Obraz domova, rodu a života pana
státního presidenta / Sborník uspořdal Karel Hájek za pomoci
Theodora Josefa Háchy, Adolfa Hrubého, Josefa Klimenta, Josefa Kytky
a Josefa Menzela s grafickou úpravou Jiřího Trnky]
V Praze ; v Budějovicích : Č.A.T., českomoravské akciové tiskařské
a vydavatelské podniky, 1942
- dobový obraz státního prezidenta Emila Háchy

Hodnocení: **


Omyly a přeludy / Emil Hácha ; [k vydání připravil a ediční
poznámku napsal Jaromír Slomek] Hácha, Emil, 1872-1945
Praha : Primus, 2001
- česká poesie, básně, které napsal samotný Emil Hácha převážně
jako reakci na politickou situaci ve třicátých letech

Hodnocení: **

IV. Elektronické zdroje


Wikipedia © Wikimedia projekt - mnohojazyěčná webová encyklopedie se
svobodným obsahem [on-line], cit. 20.6.2008]
http://cs.wikipedia.org/wiki/Emil_Hácha : Krátký životopis Emila
Háchy s mnoha příbuznými odkazy.

Hodnocení: **

Hrad.cz, © Správa Pražského hradu - oficiální stránky Pražského hradu
[on-line], cit. 20.6.2008]
http://www.hrad.cz/cz/prezident_cr/hacha.shtml : Stručný profil
jednoho z českých prezidentů.

Hodnocení: **
Fronta.cz, © 1999-2008 Fronta.cz - web o 2. sv.v [on-line], cit.
20.6.2008]
http://www.fronta.cz/dokument/emil-hacha-zaznam-o-jednani-v-berline-v-noci-z-14-na-15-brezna-1939
:záznam o jednání v Berlíně v noci z 14. na 15. března 1939

Hodnocení: ***

Panovnici.cz, © 2002 - 2008 OSOBNOSTI.cz - [on-line], cit. 20.6.2008]
http://www.panovnici.cz/emil-hacha : Životopis Emila Háchy

Hodnocení: **


V. Audiovizuální zdroje

Filmy:
Zrádce nebo oběť?: TV film, dokumentární, česko, 2007, režie: Petr
Lokaj, stopáž: 42min :
Film se snaží odpovědět na otázku ve svém titulu.
Odvysíláno: ČT 1, 09.12.2007, 5:00

Hodnocení: ****

Noc rozhodnutí: film, hraný, český, 1993, režie: Pavel Háša, scénář:
J. S. Kupka, sopáž: 76min :
Dramatický příběh osudové noci ze 14. na 15. březen roku 1939, v níž
byl prezident doktor Emil Hácha přinucen, aby svým podpisem
legalizoval zřízení tzv. Protektorátu čechy a Morava.
Odvysíláno: ČT 1, 17. 3. 2004, 10:15

Hodnocení: *****

Audio záznamy:

Projev Ing. Theodora Háchy ze 30. listopadu 1943 k 5. výročí volby dr.
Emila H Háchy prezidentem:
Audio záznam, 1943, stopáž: 6min
Odvysíláno: nevysíláno, ke stažení na:
http://www.ustrcr.cz/cs/audio-archiv-pate-vyroci-volby-emila-hachy-prezidentem
Hodnocení: ***Rozhlasové pořady:

Protentokrát protektorát: rozhlasový pořad, český, 2008, autor Karel
Tejkal ČRo2), stopáž: 23min
O životě v protektorátním státě a vlivu Emila Háchy na něj.
Odvysíláno: ČRo 2 - Praha, středa 19. března, 17.30

Hodnocení: **

VI. Instituce


ústav pro studium totalitních režimů
http://www.ustrcr.cz/, Havelkova 2, 130 00 Praha 3, Tel.: +420 221 008
111
-Nepřeberný zdroj informací o Protektorátu Čechy a Morava

Parlamentní knihovna české republiky
http://www.psp.cz/kps/knih/, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1, Tel:
+420-2-5717 4513
-Ukazuje některé rysy politického života československé republiky od
jejího vzniku do doby osudných mnichovských událostí.
Meziválečný periodický tisk je zde předmětem i prostředkem
zobrazení.


Městská knihovna Trhové Sviny
http://www.knihovna.tsviny.cz , Sídliště 710, Trhové Sviny 37401. Tel:
386 322 569
-Knihovna v rodišti Emila Háchy. Poskytuje informace o svém rodákovi.
Možno shlédnout Háchovu Bustu.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR
http://www.mua.cas.cz, Gaběíkova ulice 2362/10, 182 00 Praha 8. Tel.:
286 010 110, tel. + fax: 284 680 150, e-mail:
mua(at)mua.cas.cz.

-Přijímá a zpracovává archiválie AV ČR
VII. Živé zdroje
Josef Tomeš: Historik, předseda Společnosti Emila Háchy, tel: 222 828 206
Jiří Rubín: Pamětník, e-mail: rubin@psp.cz
VIII. Závěr

Nejlepším možným zdrojem informací o Emilu Háchovi je určitě kniha
Tomáše Pasáka - Emil Hácha : (1938-1945), která je vlastně jedinou
pořdnou monografií na českém trhu. Sám Tomáš Pasák, který
nedávno bohužel zemřel, se fenoménem tzv. druhé republiky i
protektorátu zabýval velmi souvisle mnoho let.
Z periodických zdrojů bych vyzdvihnul článek v časopisu Historie
Vojenství od Miroslava šišky, který velmi zajímavou formou
přibližuje asi nejznámější etapu Háchova života - totiž jeho
návštěvu u říšského protektora v Berlíně. Historie Vojenství je
jedno z nejlepších českých historických periodik a může se pyšnit
opravdu erudovanými přispěvovateli.
Z elektronických zdrojů může být užitečná stránka Pražského hradu. Ani
ne tak kvůli samotnému krátkému čánku o Emilu Háchovi, jako
spše tím, že nabízí hned vedle životopisy všech ostatních
československých a českých prezidentů a návštěvník stránky tak
snadno získá poměrně široké povědomí o historii tohoto úřadu u
nás.
Film Noc rozhodnutí v režii Pavla Háši se stal jednou z perel české
kinematografe. Rudolf Hrušínský v něm s naprostou virtuozitou
ztvárňuje zlomeného Emila Háchu, muže který musel podepsat.
Onu
smrtelnou únavu se mu daří tak dokonale zahrát snad i
proto, že samotný herec brzy po dokončení filmu zemřel a Noc
rozhodnutí se tak stala jeho posledním dílem. Zajímavostí je, že
některé scény filmu se prý dokonce točily v nemocnici změněné k
nepoznání filmovými kulisami.
Mezi institucemi svým charakterem vyniká městská knihovna v Trhových
Svinách - rodišti Emila Háchy. Místní zaměstnanci rádi prozradí
i ne úplně běžné informace na slavného rodáka. Mimo to
je možné v Trhových Svinách navštívit i Háchovu bustu či si
projít malou expozici k jeho osobě.
Volba živého zdroje byla asi nejsnadnější částí rešerše, neboť
historik Josef Tomeš je předsedou Společnosti Emila Háchy, která se
mimo jiné zasloužila například právě o odhalení Háchovy busty v
Trhových Svinách.
Pokuč by někdo chtěl získat co největší povědomí o Háchovi v co
nejkratším čase doporučuji podívat se na Noc rozhodnutí. V případě,
že by dával větší důraz na kvalitu informací, pak ať sáhne po
knize Tom