TASER - fakta o paralizéru

O TASERu:

První TASER byl vyroben již před 40 lety Johnem H.Coverem.

TASER je upravená zkratka názvu z dětství oblíbené knihy J. H. Covera - "Tom Swift and his Electric Rifle" (Elektrická puška Toma Swifta).

Taser vystřelí dvě malé šipky, které nesou za sebou v taseru svinuté ocelové drátky. Když se šipky dostanou do kontaktu s tělem pachatele, uzavře se elektrický obvod mezi tělem, drátky a baterií uloženou v taseru a tělo pachatele zasáhne elektrický výboj, který jej paralyzuje tak, že není schopen např. udržet v ruce zbraň či jinak útočit.

Zneschopňovací výboj TASERu trvá 5 sekund a vzhledem ke skutečnosti, že zasažený zůstává spojen kabely s TASERem, je možné výboj opakovat dokud se útočník nevzdá nebo nebude zneškodněn (např. spoután).

Dovoluje protivníka zasáhnout na délku až 10 m a přes 5cm vrstvu oblečení.
Policejní označení - speciální donucovací prostředek určený k dočasnému zneschopnění pachatele.
Podle § 39a odst. 1,4 zákona o PČR mohou speciální donucovací prostředky používat policisté zařazení v zásahových jednotkách služby pořdákové policie a v zásahové jednotce rychlého nasazení, v ochranné službě, ve službě cizinecké a pohraniční policie na letišních, jakož i policisté, kteří byli k jejich používání zvlášť vycvičeni.

V současné době (2009) patří k vybavení více než 5400 policejních a bezpečnsotních sborů po celém světě.
Policie ČR v současné době používá osm taserů a do budoucna si jich chce pořídit dalších 42.
Podle policejních studií má TASER technologie vyšší okamžitou míru zneškodnění než 9 mm střelná zbraň. Navíc obranné spreje i střelné zbraně jsou efektivní pouze na velmi přesně vymezených částech těla. Oproti tomu, TASER účinkuje při zásahu do kteréhokoli místa těla.

TASER (narozdíl od některých sperjů atd...) účinkuje bez ohledu na skutečnost, zda osoba, proti které je použit, je pod vlivem alkoholu nebo omamných a psychotropních látek.
Taser neohrožuje lidi, kteří se pohybují v okolí zasaženého člověka. I ve chvíli, kdy je pachatel pod proudem, jej mohou policisté spoutat.

Taser vystřelí na cíl šipky s elektrickým vodičem. Následuje výboj, který zasáhne člověka.
Ochromí pouze příčně pruhované (kosterní) svalstvo, takže nedojde k narušení činnosti srdce.
Výstřel může seškvařit kůži na místě střetu, často zanechává menší zranění.
Kontroverze ve světě:

K roku 2006 je evidováno 180 případů smrti po použití taseru

Při testu škodlivosti taserů, prováděného Wake Forest University na 1000 subjektech zůstalo 997 s lehčími nebo zanedbatelnými zraněními jako modřiny a oděrky; tři z nich utrpěli taková zranění, že museli být hospitalizováni, načež následně dvě osoby zemřely.

Amnesty International od roku 2001 jenom ve Spojených státech zaznamenala přes 300 úmrtí, která následovala po zásahu tímto prostředkem. K dalším dvěma desítkám úmrtí došlo v Kanadě. Není ale vyšetřeno a prokázáno, zda byl ve všech případech taser hlavní a jedinou příčinou úmrtí.

o V 7 případech by Taser označen jako příčina smrti nebo se smrtí úzce souvisel
o V 16 případech byl Taser vyhodnocen jako sekundární příčina smrti
o V několika tuctech případů byl příčinou úmrtí stres.
o V několika případech byl příčinou pád po použití Taseru

Kontroverze v ČR:


25. června 2008 sněmovnou parlamentu prošel nový zákon o policii ministra Ivana Langera, který policistům použití paralyzéru coby donucovacího prostředku povoluje.

"Ta zbraň je bezpečná, studie ze zahraničí to potvrzují. úmrtí, o kterých se píše, měla jiné příčiny, například ten dotyčný prožíval stresovou situaci. Zásah taserem ho nezabil," řekl kardiolog Aleš Linhart, když policie své nové zbraně v říjnu představovala.

Paralyzérů vlastní česká policie zatím osm. Probíhá však nákup dalších padesáti.
Koupit si taser může každý. Jediným rozdílem je, že volně prodejný taser zasáhne člověka na 4,5 metru, tedy na kratší vzdálenost než ty, které má k dispozici policie. (cena civilních taserů od 16.000Kč do 40.000 Kč)

Podle Lubor Chmelaře z firmy Harpia, který Tasery u nás prodává, použije ročně ve světě Taser 350 tisíc policistů při zásazích a dalších 200 tisíc při zkoušení. Problémy se vyskytnou při třech promile případů.

Český helsinský výbor ve své zprávě říká: "Mezi donucovací prostředky policie by neměly patřit elektrické paralyzéry a tasery, neboť v konkrétních doložených případech v zahraničí způsobily smrt lidí, a ohrožují tak právo na život."

Výbor OSN proti mučení (UN Committee Against Torture) vydal prohlášení, že tasery představují jednu z forem mučení a mohou i způsobit smrt.

Ústava ČR, hlava druhá, oddíl první, článek sedmý tvrdí, že "nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu”.

Čeští policisté přístroj zatím použili celkem třikrát: v Domažlicích při únosu čtyřleté holčičky, v Hradci Králové při zadržení ozbrojeného dealera drog a v Ostravě, kde muž hrozil sebevraždou a ohrožoval své okolí.

Kauzy:

14. 2007 října na letišti ve Vancouveru použil policista elektrický paralyzér proti polskému přistěhovalci. Čtyřicetiletý Robert Dziekanski několik hodin po zásahu zemřel.

Dvacetiletý mladík zemřel po zásahu paralyzérem 18. 2007 listopadu v americkém státě Maryland. Policisté do něj vystřelili celkem šestkrát.

24. září zemřel po zásahu Taserem v New Yorku pětatřicetiletý Iman Morales. (Stál někde na římse ve výšce asi 3 metry. Po zásahu taserem spadl na hlavu.)